מדיניות החזרות והחזרים

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).

ביטול הזמנה ע"י לקוח, לפני מועד מסירת המוצרים לחזקתו, יעשה לאחר קבלת הודעת הלקוח בכתב בדבר רצונו בביטול ההזמנה, ובתנאי כי אין מדובר בהזמנה מיוחדת. עם ביטול המוצר יחוייב הלקוח בסך של 5% מערך המוצר או ב – 100 ש"ח, הנמוך מביניהם, ותשלום נוסף במידה ונעשה בכרטיס אשראי ו/או שיקים בגין דמי מסלקה לביטול עסקת אשראי/ שיקים ו/או הודעה לבנק ו/או החזרת המחאה וכיו"ב, ע"פ דמי הסליקה ודמי הטיפול שנגבו ע"י חב' האשראי /הבנק בפועל.

ביטול ההזמנה, לאחר מסירת המוצרים, תתאפשר תוך 14 ימים בלבד מקבלתם ע"י הלקוח ולאחר קבלת הודעת הלקוח בכתב בדבר רצונו בביטול ההזמנה, ובתנאי כי אין מדובר בהזמנה מיוחדת והמוצרים תקינים, באריזתם המקורית, לא נעשתה כל פעולת הרכבה בבית הלקוח ונמצאים במקום אליו סופקו בלבד. עם קבלת ההודעה, הלקוח יאפשר לנציג החברה לבחון את תקינות המוצרים, ובמידה ויימצא כי נעשה במוצרים שימוש ו/או המוצר ניפגם בדרך כלשהי ו/או המוצר אינו באריזתו המקורית – לא תתאפשר ללקוח ביטול העסקה והחזרת המוצרים לחברה. עם ביטול המוצרים יחוייב הלקוח בדמי ביטול כמצויין לעיל. למען הסר ספק, החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בקבלת החלטה בעניין מצב המוצרים שהוחזרו.

בכל מקרה של החזרת המוצרים לחברה יחוייב הלקוח בנוסף, בגין עלויות הובלת המוצרים.

לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

יצויין כי כל הזמנה של מערכת ישיבה ו/או ספה ו/או כורסא ו/או מוצר כלשהו אשר לייצרו נבחר בד מסוג כלשהו ו/או בצבע כלשהו ו/או במידה כלשהי, תיחשב כהזמנה מיוחדת, ולא ניתן יהיה לבטלה.

למען הסר ספק, כל הזמנת מוצרים מתצוגה/מבצע חיסול/עודפים, לא תיחשב כהזמנה מיוחדת. יחד עם זאת, בכל הקשור לתנאי החזרה יתייחסו ע"פ הרשום בדף המבצע של המוצר.