אחריות המוצרים

החברה מתחייבת לתקן כל פגם ברהיט, או חלק מרהיט, ששווק על ידה ואשר נובע מפגם בחומר או בתהליך הייצור. החברה תחליף ו/או תתקן את החלק שתיקונו ו/או החלפתו נדרשת, לפי הצורך, כפי שתקבע החברה ללא תמורה עבור העבודה ו/או החומרים הדרושים, בכפוף לתנאי האחריות שלהלן.
אחריות בדבר המוצר תקפה לשנה מיום קבלת המוצר בבית הלקוח ואפשרות להרחבת שרות ל 5 שנים בתוספת של 350 שח לביקור. האחריות אינה חלה על בלאי סביר שנובע משימוש במוצר. האחריות תינתן למי ששמו וכתובתו מצוינים בתעודת המשלוח ו/או בחשבונית המס.
שימו לב שהאחריות אינה מכסה כל נזק שעלול להתרחש כתוצאה משימוש לא נכון, טיפול לא נכון או הזנחה ואינה מכסה מוצרים שלא סופקו על ידי המובילים של החברה.

תנאי האחריות

    •    הובלה וההרכבה נעשתה על ידי המרכיבים המורשים של החברה
    •    המוצר נשאר במקום בו הוא הורכב בלבד, או שהעברתו ממקום הרכבתו נעשתה על ידי מרכיבים המוסמכים מטעם החברה.
    •    השימוש במוצר או בחלקיו היה סביר ורגיל ונעשה בהתאם להוראות היצרן
אספקת מוצר או חלק חליפי חדש, תעשה בכפוף להוראות חוק המכר, על הלקוח/ה לבדוק את המוצר עם קבלתו ולדווח על כל פגם במוצר (ככל וקיים). המוצר יתוקן או יוחלף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, חלקו או כולו, במוצר או חלק במצב וגיל דומים. במקרה והמוצר אינו משווק יותר, יוחלף המוצר במוצר דומה, שלא יפחת בתכונותיו מהמוצר שנרכש. לחברה קיימת הזכות לבחור בין תיקון הרהיט, החלפתו או החלפת חלק ממנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בכל מקרה של תיקון הרהיט, החברה מתחייבת להשיבו למצבו טרום הקלקול.

כדי לממש אחריות, אנא צור איתנו קשר בכתובת support@zvzstyle.com   עם תיאור הבעיה וכל תמונה או תיעוד רלוונטיים. אנו נגיב תוך 3 ימי עסקים ונעבוד איתך על מנת לפתור את הבעיה במהירות וביעילות ככל האפשר.